Pobjednički projekti

  • TUZLA

    TIM "TUZLA"

    Tim Tuzla je kroz svoj projekat pomogao organizaciji "Korak nade" koja radi sa osobama sa posebnim potrebama. Tim je prvobitno organizovao edukativne i zabavne radionice za članove udruženja i za djecu iz lokalnih škola s ciljem da pošalju jasnu poruku da smo mi svi isti, razbiti stigmu i smanjiti diskriminaciju. Potporni zid Udruženja koji je bio u veoma trošnom stanju pretvorili su u svojevrsni mural. Nakon angažovanja radnika koji su sanirali zid, djeca iz Udruženja su zid iskoristila kao slikarsko platno i ukrasila ga svojim crtežima koji privlače pažnju prolaznika artikulišući mnogo ljepšu sliku o aktivnostima Udruženja, dok istovremeno uljepšava sredinu u kojoj štićenici Udruženja provode vrijeme.

    U drugoj fazi projekta, iskoristili su sredstva da pomognu Udruženju da građane upoznaju s radom Udruženja, podignu svijest i prenesu poruku "da smo svi isti i da zaslužujemo jednake prilike" kreiranjem kvalitetnih promotivnih materijala u vidu zidnih kalendara i na taj način pomognu samoodrživost Udruženja.


    Prijedlog projekta     Finansijski izvještaj     Narativni izvještaj