Pobjednički projekti

  • MOSTAR

    STARMO

    U dječijem domu Egipatsko selo realizirali su radionice zabavnog i edukativnog karaktera. Pored toga, obnovili su prostorije koje su bile u lošem stanju, a djeca su u njima svakodnevno boravila, jer nisu imali izbora. Nakon preuređenja prostorija djeca su sa Bosaninim stipendistima sama ukrasila prostor i dala mu svoj pečat. Ovaj projekat je bio veoma uspješan i u realizaciji projekta uključili su Osnovnu školu “Ilije Jakovljevića” čiji su učenici svojim prilozima skupili školski pribor za svoje vršnjake iz dječijeg doma.

    U drugoj fazi projekta iskoristili su dodatna sredstva da poprave toalet i obrade dijelove oko postavljenih prozora i vrata koji su imali šupljine u zidu, te istovremenu u realizaciju projekta uključe medije i sve građane grada Mostara. Njihova ideja je bila da organizuju uličnu akciju prikupljanja pomoći dječijem domu, gdje su građani mogli pridonijeti realizaciji projekta, donirati sredstva, informisati se više o štićenicima doma i njihovim potrebama. Jedna od članica grupe je i dječiji klaun, pa je njihova akcija bila i zabavnog karaktera s ciljem da se usreće najmlađi, ali isto tako s naglaskom na potrebu da se ista sreća priušti djeci iz dječijeg doma Egipatsko selo. Uključivanjem građana u svoju akciju ovaj put uspjeli su još više unaprijediti svoj projekat, a sve s ciljem unaprijeđenja uslova djeci iz dječijeg doma.


    Prijedlog projekta     Finansijski izvještaj     Narativni izvještaj